Spring naar navigatie Spring naar inhoud

Algemeen

Disclaimer

Algemeen
Survivalkid.nl is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld, gebaseerd op huidige wetenschappelijke inzichten.
Survivalkid valt onder de verantwoordelijkheid van GGZ-Drenthe/KJP.

Correct en actueel

Wij zien toe op het plaatsen en bijhouden van actuele en correcte informatie. Mocht u, of mocht jij, op deze site toch informatie aantreffen, die niet (langer) juist is, verzoeken wij dit door te geven via info@survivalkid.nl. Wij passen de betreffende informatie dan zo snel mogelijk aan.

Verantwoordelijkheid
Bezoekers van survivalkid.nl zijn uitsluitend zelf verantwoordelijk voor het gebruik van informatie die op of via linken op deze website wordt verkregen.

Bij het plaatsen van linken op survivalkid.nl naar andere websites, filmpjes of andere inhoud, letten wij op de betrouwbaarheid daarvan. Survivalkid (GGZ-Drenthe/KJP) kan echter nooit verantwoordelijk of aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud of kwaliteit van websites, filmpjes of andere inhoud die via deze linken wordt bereikt.

Aanspraken
Survivalkid (GGZ-Drenthe/KJP) kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele schade als gevolg van het gebruik van de informatie op of via linken op deze website.

Aan de inhoud van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt. De informatie op deze website wordt regelmatig aangepast en kan zonder aankondiging worden gewijzigd.

Functioneren
In samenwerking met externe partijen is alles in het werk gesteld om survivalkid.nl technisch optimaal te laten functioneren. Wanneer er onverhoopt toch storingen op survivalkid.nl voorkomen, kunnen deze worden gemeld via info@survivalkid.nl. Wij stellen dan alles in het werk om de problemen zo snel mogelijk te (doen) verhelpen.

Gebruik van teksten en afbeeldingen

  • Werkstuk of spreekbeurt

De informatie op deze site mag je gebruiken voor eigen gebruik, bijvoorbeeld voor een werkstuk of spreekbeurt. We vragen je, om dan wel de bron – survivalkid.nl – te noemen.

  • Commercieel gebruik en andere websites

Voor commercieel gebruik en voor gebruik op andere websites is schriftelijke toestemming nodig van Survivalkid (GGZ Drenthe / KJP). Dit is aan te vragen via info@survivalkid.nl

Foto's
De jongeren die op de foto's op deze website voorkomen, hebben geen relatie met survivalkid.nl. Zij zijn dan ook geen van alle deelnemer op het besloten deel van survivalkid.nl.

Besloten deel website
Het besloten deel van de website is uitsluitend bedoeld voor jongeren (12-24 jaar). Survivalkid.nl is er voor jongeren die een gezinslid hebben met ernstige en/of langdurige gezondheidsproblemen, van welke aard dan ook: psychisch/psychiatrisch, verslaving, lichamelijke ziekte of beperking, verstandelijke beperking.Zij kunnen op het besloten deel terecht voor contact met leeftijdgenoten en met survivalcoaches.

De online ondersteuning via Survivalkid.nl is in de eerste plaats gericht op preventie. Wanneer er bij een jongere behoefte of noodzaak is voor offline ondersteuning of andere hulp, kan survivalkid.nl meehelpen deze te vinden of te bereiken.

Survivalkid.nl is niet bedoeld als (vervanging van) een behandeling.

Jongeren komen anoniem op het besloten deel van de website. Er mogen op survivalkid.nl geen persoonlijke gegevens van jongeren worden geplaatst. Op survivalkid.nl mag ook geen informatie worden geplaatst die kan leiden tot herkenbaarheid van jongeren, hun familie of anderen in hun omgeving. Zie verder bij Privacy.

Privacy
Jongeren zijn altijd anoniem op het besloten deel van de website.
Bij aanmelding voor het besloten deel vragen wij de jongere:

een nickname en wachtwoord aan te maken – eigen namen mogen niet worden gebruikt

de vier cijfers van de postcode – nodig voor passende verwijzing en financiële verantwoording

een e-mailadres voor de interne registratie en het versturen van nieuwe wachtwoorden.
Dit e-mailadres wordt nooit zonder toestemming van de jongere voor mailings of ander berichtenverkeer gebruikt.

Medewerkers van survivalkid.nl kennen geen adressen van jongeren.

Alle informatie en gegevens worden vertrouwelijk behandeld

De website is op alle beschikbare manieren beveiligd tegen hacken. Alle informatie op het besloten deel wordt degelijk versleuteld opgeslagen.

Veiligheid

Voor de website gelden de (privacy)regels zoals die in de gezondheidszorg gebruikelijk zijn.

Er gelden spelregels voor de chats, het meetingpoint en het plaatsen van berichten en reacties op survivalkid.nl

De berichten en chats op het besloten deel van de website worden dagelijks gemonitord door een survivalcoach of een webmaster. Hierbij wordt gelet wordt op het zich houden aan de spelregels.

Jongeren die zich niet aan de spelregels houden of die niet tot de doelgroep behoren, kunnen de toegang tot het besloten deel worden ontzegd.

De begeleide chats, privé chats en interne berichten worden uitgevoerd door survivalcoaches, dit zijn preventiewerkers van Indigo en GGZ Drenthe of andere hiertoe opgeleide professionals.

Verhalen, persoonlijke gegevens en foto's

De voorbeelden en verhalen op survivalkid zijn gebaseerd op ware gebeurtenissen, maar zo aangepast dat personen en situaties niet herkenbaar kunnen zijn. Eventuele gelijkenis met bestaande personen of situaties berust daarom op toeval.

Jongeren mogen op het besloten onder hun nickname eigen verhalen en ervaringen delen op survivalkid.nl. Het is echter nooit toegestaan om echte namen, adressen, telefoonnummers of accounts op Twitter, Facebook, Instagram of andere social media te vermelden.

De jongeren die op de foto's op deze website voorkomen, zijn geen van alle deelnemer op het besloten deel van survivalkid.nl.